Conferentie: Van Vinken Naar Vonken – Ondernemen In De Nieuwe Wereld

Ondernemen op basis van zekerheden bestaat in veel gevallen uit het ‘afvinken’ van lijstjes. Ondernemen in een voortdurend veranderende omgeving vraagt om ‘vonken’, waarbij samenwerkende partijen op het juiste moment krachten weten te bundelen. Deze visie staat centraal tijdens ons seminar op woensdag 12 februari 2014. We geven die dag een podium aan mensen en organisaties die ondernemen opnieuw vorm hebben gegeven.

Onze wereld lijkt in een fundamenteel veranderingsproces te verkeren. Organisaties en modellen die jarenlang zekerheid boden, blijken achterhaald. Sommige ondernemers lijken de sleutel te hebben gevonden voor verandering. Vaste ingrediënten daarbij zijn:

  • Duurzaamheid
  • Coöperatie
  • Flexibiliteit
  • Virtuele samenstelling
  • Open delen, open samenwerking
  • Maatschappelijke en economische waarde

De nieuwe ondernemers vormen creatieve netwerken en nieuwe partnerships, bewegen snel mee met veranderingen en durven risico’s te nemen. Voor hen is Circulaire Economie niet alleen theorie, het is onderdeel van hun dagelijkse realiteit. Zakelijk succes en maatschappelijk verantwoord ondernemen blijken goed te combineren.

Preview sprekers

Laat u inspireren door verhalen over nieuwe manieren van ondernemen, waaronder:

  • Architect Jouke Post over Cradle to Cradle bouwen: ‘Idealiter vervalt het kantoorgebouw na 19,5 jaar tot stof. Waarom dan bouwen voor langer?’
  • Louis Dietvorst (Enexis) over Open Data en Duurzame Inzetbaarheid
  • Arjanna van der Plas (Circle Economy) over hoe organisaties de transitie maken naar een circulaire economie
  • Mariël van der Linden (KPN) over Connecting Ports, een uitdagende manier van open samenwerken in de Rotterdamse haven

Graag zien we u op 12 februari bij ons seminar Van Vinken naar Vonken. U kunt dan ondervinden wat ondernemen in de nieuwe wereld betekent.

Woensdag 12 februari 2014
Van 9.00 tot 16.00 uur – KPN, Kromme Schaft 5, Houten
Na afloop ruimte voor napraten met een hapje en een drankje